Brzi mariPOC®
COVID-19
testovi

Sezona gripa i COVID-19

U sezoni gripa, prisustvo SARS-CoV-2 kao i drugih uzročnika respiratornih infekcija predstavlja veliki izazov za postavljanje prave dijagnoze, primenu adekvatne terapije kao i za kontrolu same infekcije. mariPOC predstavlja „all in one“ rešenje za pravovremenu diferencijalnu detekciju patogena iz samo jednog uzorka brisa.

Najveći izazovi u dijagnostici COVID-19 u sezoni respiratornih infekcija

 • Preklapajući simptomi različitih respiratornih infekcija
 • Produženo vreme do postavljanja dijagnoze
 • Produženo vreme do početka adekvatne terapije
 • Racionalna upotreba antibiotika

mariPOC jedinstveno rešenje za Vašu laboratoriju

 • 1 uzorak 11 rezultata
 • 2. generacija SARS-CoV-2 test = Ct 33 qPCR
 • Identifikacija patogena u akutnoj fazi infekcije
 • Racionalna upotreba antibiotika
 • Kratko vreme do rezultata
 • Diferencijalna detekcija patogena jedinstvenom
  TPX tehnologijom

mariCloud jedinstveno rešenje za kontrolu infekcije

 • Onlajn servis za epidemiološki nadzor akutnih infekcija u realnom vremenu
 • Optimizacija restriktivnih mera po regionima
 • Epidemiološka prognoza/predikcija
 • Unos podataka o rezultatima testova drugih proizvođača
 • Sredstvo za raniju detekciju opasnih epidemija i pandemija

COVID-19 Dijagnostika

SARS-CoV-2 test druge generacije

 • Analitička osetljivost metode ispitivanja poboljšana je deset puta, dovodeći kliničku osetljivost do nivoa osetljivosti PCR-a.
 • Test omogućava pouzdano otkrivanje zaraznih pacijenata za samo 20 minuta, a konačan rezultat testa se dobija za manje od 1h.
 • mariPOC testovi detektuju nukleoprotein virusa koji nije sklon mutacijama, detekcija različitih sojeva
 • Najniža granica detekcije novog testa odgovara Ct 33 qPCR

SARS-CoV-2 antigen test druge generacije dostupan u više varijanti:

 • SARS-CoV-2 test plate
 • Respi + test plate
 • Quick Flu + test plate

Upravljanje pandemijom

Cilj upravljanja pandemijom Covid-19 da se:

 • Ograniči širenje virusa
 • Obezbedi adekvatan nadzor
 • Održi funkcionalnost društva
mariPOC COVID-19 testovi su

„all in one“ rešenje

za efikasno upravljanje COVID-19 pandemijom.

Kompletno dijagnostičko rešenje

 • 11 patogena
 • Slični simptomi
 • Adekvatan tretman
 • Bolja prognoza, kohorte

Efikasan nadzor

 • Brzo i jednostavno testiranje
 • mariPOC dostupan na mestu uzorkovanja
 • diferencijalna detekcija antigena različitih uzročnika respiratornih infekcija
 • Veliki kapacitet testiranja
 • Odluka o merama izolacije
 • mariCloud platforma za praćenje i kontrolu epidemije u realnom vremenu

mariPOC paleta testova

mariPOC® višeparametarski paneli

za diferencijalnu detekciju uzročnika respiratornih i gastrointestinalnih infekcija.

Respiratorni paneli

 • SARS-CoV-2 test
 • Respi plus test
 • Pharyn test
 • Quick StrepA test
 • Quick Flu test

Gastrointestinalni paneli

 • Gastro test + CDI test
Paleta testova

Performanse mariPOC testova

mariPOC® pruža najbolju osetljivost detekcije antigena pri point-of-care. Superiorna specifičnost je univerzalna osobina mariPOC® tehnike. Ona proističe iz upotrebe sendvič principa imunotestiranja.

mariPOC sistem

mariPOC je platforma za brzo, jednostavno, decentralizovano testiranje na više različitih antigena u isto vreme iz samo jednog uzorka. mariPOC analizator

Prednosti mariPOC sistema

 • Automatizovani sistem za brzu multianalitičku identifikaciju patogena u akutnoj fazi infekcije
 • Jedan uzorak, više odgovora, detekcija različitih patogena iz jednog uzorka brisa
 • idealno rešenje za brzu, preciznu i pouzdanu dijagnostiku akutnih respiratornih i gastrointestinalnih infekcija
 • Jednostavan za korišćenje, ne zahteva prisustvo korisnika tokom trajanja analize
 • Veliki protok – kontinuirano dodavanje novih uzoraka
 • Fleksibilna zamena ploča
 • Mogućnost povezivanja na LIS

Tehnologija

 • Patentirana TPX tehnologija koja je vlasništvo kompanije
 • Laserom pobuđena imunofluorescencija
 • Merenje fluorescentnog signala svake pojedinačne mikropartikule
 • Bez separacije

Uzorkovanje

Nazofaringealni bris

Koristiti isključivo plastični flok bris za uzimanje uzorka. Zamoliti pacijenta da, ukoliko je u mogućnosti, istrese nos pre uzimanja uzorka.

Orofaringealni bris

Koristiti isključivo plastični flok bris za uzorkovanje. Uzimanje oro¬faringealnog uzorka se može izvršiti i čvrstim, velikim brisom. Kapi za kašalj ili drugi lekovi u formi tablete se ne smeju koristiti. Potrebno je izbegavati hranu i piće najmanje jedan sat pre uzimanja uzorka.

Uzorkovanje iz fecesa

Uzorci stolice koji se testiraju na prisustvo gastrointestinalnih patogena moraju biti u čistom kontejneru. Koristiti flok bris za prenos uzorka fecesa iz kontejnera u epruvetu sa Gastro puferom. Ukoliko uzorak nije vodena dijareja, provrtite bris u četiri tačke čvrste stolice da bi dobili reprezentativni uzorak.

ArcDia

ArcDia International Ltd. je kompanija sa sedištem u Finskoj. Bavi se razvojem i proizvodnjom IVD testova kao pomoć u dijagnostici infektivnih bolesti respiratornog i gastrointestinalnog trakta.

ArcDia je razvila platformu mariPOC za brzu dijagnostiku infektivnih bolesti zasnovanoj na patentiranoj TPX tehnologiji koja je vlasništvo kompanije.

Više informacija o kompaniji saznajte ovde.