Fischer ANalysen
Instrumente

Fischer ANalysen Instrumente

Fischer ANalysen Instrumente je kompanija koja se bavi razvojem, proizvodnjom i distribucijom uređaja za analizu izdahnutog vazduha. Iz svoje ponude, Fischer ANalysen Instrumente izdvaja analizatore za detekciju Helicobacter pylori. Kompanija se nalazi u Lajpcigu u Nemačkoj.

Više informacija o analizatorima saznajte ovde.

13C izdisajni testovi

Na analizatorima kompanije Fischer ANalysen Instrumente se izvode 13C neradioaktivni izdisajni testovi, koji imaju primenu u gastroenterologiji. U zavisnosti od korišćene supstance koja sadrži stabilan, neradioaktivni izotop 13C, ovi testovi se koriste za sledeće indikacije:
 • Detekcija aktivne infekcije Helicobacter pylori i procena uspešnosti eradikacione terapije - 13C urea
 • Brzina gastričnog pražnejnja - 13C oktanoična kiselina ili 13C acetat
 • Aktivnost egzokrine pankreasne lipaze - 13C trigliceridi
 • Provera funkcije jetre - 13C metacetin ili 13C aminopirin
USKORO

H2 izdisajni testovi

Izdisajni testovi vodonika su neinvazivani i zasnivaju se na merenju koncentracije vodonika u izdahnutom vazduhu, koji nastaje kao proizvod bakterijske razgradnje laktoze ili drugih šećera. Visoka koncentracija gasa vodonika je znak da laktoza ili drugi šećer nije razgrađen i da postoji intolerancija. Najveću kliničku primenu ima H2 izdisajni test koji se koristi u dijagnostici intolerancije na laktozu. Intolerancija na laktozu je nemogućnost varenja mlečnog šećera laktoze kao posledica delimične aktivnosti ili neaktivnosti enzima laktaze potrebnog za razgradnju laktoze.

Analizator za testiranje H2 izdisajnih testova

Analizator za testiranje H2 koji se izdahne predstavlja dijagnostičko sredstvo koje pruža pomoć u dijagnostici intolerancije na laktozu i druge šećere.
 • LactoFAN2

Analizatori za testiranje izdahnutog 13C

Kompanija Fisher ANalysen Instrumente u svom portfoliju nudi analizatore za testiranje izdahnutog vazduha. Uređaji imaju najširu primenu u dijagnostici H.pylori, detekciji aktivne infekcije kao i proceni uspešnosti eradikacione terapije. Analizatori su opremljeni nedisperzivnim infracrvenim spektrometrima koji mere promenu odnosa 13C/12C u CO2 izdahnutog vazduha pre i nakon ingestije rastvora obogaćenog stabilnim, neradioaktivnim izotopom ugljenika, 13C. Senzitivnost i specifičnost metode je 96 - 100%. Fischer ANalysen Instrumente analizatori:

Infekcija Helicobacter pylori

H.Pylori je jedna od najčešćih bakterijskih infekcija kod ljudi širom sveta. U slabo razvijenim zemljama najlakše se zaraze mala deca, dok je u razvijenijim zemljama zaraženo više od 50% populacije preko 60 godina starosti. Put prenosa infekcije je oralno-oralni ili fekalno-oralni. HP je gram negativna bakterija i jedina je bakterija koja može da opstane u kiseloj sredini želuca. Vezuje se za brojna patološka stanja gastrointestinalnog trakta: hronični gastritis, peptički ulkus, ulkus duodenuma, različite stepene dispepsije, a u zavisnosti od lokalizacije može da ima ulogu i u karcinogenezi (adenokarcinom antruma ili korpusa želuca). Najvažniji faktori u patogenezi bolesti imaju faktori kolonizacije, bakterisjki enzimi (ureaza) i endotoksini.

Dijagnostika

Neinvazivni testovi

 • Serološki - laboratorijski testovi za određivanje prisustva antitela na H.pylori su pogodni prilikom postavljanja početne dijagnoze. Obzirom da se antitela zadržavaju dugo u krvi nakon aktivne infekcije nisu test izbora za procenu uspešnosti terapije.
 • Ureaza izdisajni test - ovaj test je odličan pokazatelj uspešnosti eradikacione terapije. Treba ga uraditi 4 nedelje nakon prestanka uzimanja antibiotika ili nedelju dana nakon prestanka IPP kako bi se izbegli lažno negativni rezultati. Osetljivost i specifičnost ovog testa je >90%.
 • Antigensko testiranje u fecesu – alternativa izdisajnom testu.

Invazivni testovi

Testovi koje se rade na uzorcima bioptata nakon urađene endoskopije:
 • RUT - brzi ureaza test je test izbora za uzorke tkiva.
 • Histološko bojenje uzoraka bioptata – kada je RUT negativan, a postoji klinička sumnja na aktivnu infekciju.

Ureaza izdisajni test

13C ureaza izdisajni test je neinvazivni, neradioaktivni dijagnostički test kojim se analizira uzorak izdahnutog vazduha pre i nakon ingestije 13C-obogaćene uree. U prisustvu ureaze, enzima koga produkuje HP, dolazi do hidrolize unete uree obogaćene 13C do amonijum jona i 13C02 koji se oslobađa i detektuje u izdahnutom vazduhu.

Princip određivanja

 • Nedisperzivni infracrveni spektrometar meri odnos 13C/12C u C02 u izdahnutom vazduhu pre i posle ingestije obogaćene uree.

Karakteristike i prednosti testa

 • Jednostavan za izvođenje
 • Potpuno bezbedan za upotrebu
 • Stabilan, neradioaktivan izotop 13C pruža mogućnost testiranja dece i trudnica
 • Detekcija aktivne bolesti i praćenje uspešnosti terapije
 • Vreme do rezultata je 30 minuta
 • Visoko precizan i pouzdan
Pharmabeo u svom portfoliju nudi PyloPlus® UBT američke kompanije GCS. Više informacija o PyloPlus® UBT saznajte ovde.

Brzi ureaza test

Brzi ureaza test je test koji se izvodi sa uzorcima bioptata sluznice želuca. Test je izbora za uzorke tkiva. Princip testa je reakcija hidrolize uree u prisusutvu ureaze i promena pH sredine do kisele što rezultuje promenom boje indikatora na test pločici. Pharmabeo u svom portfoliju nudi PyloPlus® RUT američke kompanije GCS. Više informacija o PyloPlus® RUT saznajte ovde.