Orgentec
Diagnostika

Orgentec Diagnostika

ORGENTEC Diagnostika je lider na svetskom tržištu u razvoju i proizvodnji laboratorijskih rešenja u dijagnostici autoimunih bolesti i infektivne serologije. Kompanija se nalazi u Nemačkoj, sa sedištem u Mainz-u. U svom portfoliju, ORGENTEC Diagnostika nudi više od 200 visoko specifičnih ELISA testova. Mnogi od ovih testova su zaštićeni patentom.

Više informacija o kompaniji saznajte ovde.

Alegria analizator

Alegria predstavlja novu dimenziju u polju dijagnostike autoimunih i infektivnih bolesti. Princip rada analizatora je zasnovan na SMC tehnologiji koju je razvila ORGENTEC Diagnostika.

Alegria pruža potpuno automatizovan postupak za detekciju autoantitela. Svaki pojedinačni test strip sadrži kompletan set reagenasa za određivanje jednog uzorka.

Prednosti sistema

Prednosti Alegria analizatora:

  • Automatski analitički sistem, praktičan i lak za korišćenje od početka do kraja analize
  • SMC® tehnologija – ,,Sensotronic Memorized Calibration’’
  • Dostupno preko 200 različitih testova
  • Do 30 različitih test parametara u toku izvođenja jednog ciklusa
  • Svaki rezultat validiran sopstvenom kontrolom kvaliteta
  • Istovremena analiza seruma, cerebrospinalne tečnosti i uzoraka fecesa
  • Visoka tačnost dispenzije, posebna igla za reagense
  • Vreme trajanja analize je 90 minuta

Test meni

ORGENTEC Diagnostika nudi široku paletu testova:

  • Autoimune bolesti
  • Infektivne bolesti

Kompletan test meni pogledajte ovde.

Vodič za autoimunu serologiju pogledajte ovde.