Siemens
Immulite

Siemens Immulite

Lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, Siemens Healthineers iz svog portfolija izdvaja proizvodni program Immulite kao jedinstveno rešenje za istovremeno određivanje imunotestova i alergena prilagođeno svakodnevnim laboratorijskim potrebama. Automatizovani analizatori Immulite 1000 i Immulite 2000/2000XPi omogućavaju obradu više od 100 različitih imunohemijskih testova i 400 različitih alergena i panela, koji olakšavaju tok rada, poboljšavaju efikasnost i pružaju pomoć u dijagnostici. Jednostavni za rukovanje, softverski podržani, Immulite 1000 i Immulite 2000/2000XPi pružaju veliku pouzdanost rezultata u kratkom vremenskom periodu.

IMMULITE 1000 Immunoassay System

SAZNAJ VIŠE

IMMULITE 2000 Immunoassay System

SAZNAJ VIŠE

Više informacija o Immulite analizatorima saznajte ovde.

Immulite 1000

Sistem Immulite 1000 je mali stoni imunohemijski analizator, koji ima široku paletu testova. Analizator Immulite 1000 je izuzetno pouzdan i jednostavan za rukovanje što ga čini odličnim izborom za laboratorije manjeg i srednjeg kapaciteta.

Karakteristike i prednosti

Unapređenje laboratorijskog rada

 • Jednostavan za rukovanje
 • Velika pouzdanost omogućava
  laboratorijama sigurnost u svakodnevnom radu
 • Senzor detekcije nivoa uzorka i reagensa
 • Automatizovan sistem
 • Intuitivan softver

Tehničke karakteristike

 • Kontinuirano dodavanje novih uzoraka
 • 12 pozicija za reagense
 • Obrada do 120 testova po satu
 • Vreme do rezultata 15 min u TURBO modu
 • Vreme do rezultata 42 min u standardnom

Test Meni

Allergy

 • AlaTOP Allergy Screen
 • ECP
 • IgE, Total

Anemia

 • EPO
 • Ferritin
 • Vitamin B12

Bone Metabolism

 • Osteocalcin
 • Pyrilinks-D

Cardiac

 • CKMB
 • D‐Dimer
 • High‐sensitivity CRP
 • Myoglobin
 • NT‐proBNP
 • Troponin I

Diabetes

 • C-Peptide
 • Insulin
 • Microalbumin

Growth

 • Growth Hormone (hGH)
 • IGF-1

Inflammation

 • IL-1β
 • IL‐10
 • IL‐2R
 • IL-6
 • IL-8
 • LBP
 • TNF-α

Metabolic

 • ACTH
 • Cortisol
 • Homocysteine

Oncology

 • AFP
 • CA 125 (OM-MA)
 • CA 15-3 (BR-MA)
 • CA 19-9 (GI-MA)
 • Calcitonin
 • CEA
 • Free PSA
 • PAP
 • PSA
 • PSA, 3rd Generation

Other

 • ß2-Microglobulin
 • Gastrin
 • Nicotine Metabolites

Reproductive Endocrinology

 • Androstenedione
 • DHEAS
 • Estradiol
 • Free Beta HCG
 • FSH
 • hCG
 • LH
 • PAPP-A
 • Progesterone
 • Prolactin
 • SHBG
 • Testosterone
 • Unconjugated Estriol

Special ID

 • H. pylori IgG

Therapeutic Drug Monitoring (TDM)

 • Carbamazepine
 • Digitoxin
 • Digoxin
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Theophylline
 • Valproic Acid

Thyroid

 • Anti-TG
 • Anti-TPO
 • Free T3
 • Free T4
 • Intact PTH
 • T Uptake
 • Thyroid Binding Globulin (TBG)
 • Thyroglobulin (Tg)
 • Total T3
 • Total T4
 • TSH, 3rd Generation

ToRCH

 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • Herpes I & II IgG
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • Toxoplasma IgG
 • Toxoplasma IgM

Veterinary

 • Canine Total T4
 • Canine TSH
 • Canine FT4

Immulite 2000/2000XPi

IMMULITE 2000/2000 XPi je imunohemijski analizator izuzetne pouzdanosti i jednostavan za korišćenje. Ono što izdvaja IMMULITE 2000/2000 XPi je rad sa jednom od najširih paleta imunohemijskih testova na tržištu kao i paletom od preko 400 pojedinačnih alergena i panela. Analizator je predviđen za upotrebu u laboratorijama srednjeg i velikog kapaciteta.

Unapređenje laboratorijskog rada

 • Mogućnost povezivanja na Siemensov sistem za automatizaciju korišćenjem VersaCell® sistema
 • Programirano puštanje kontrola
 • Prilagođeno automatizovano pokretanje svakodnevnog rutinskog održavanja

Karakteristike i prednosti

Sistem IMMULITE 2000/2000 XPi je analizator sa kontinuiranim, stalnim pristupom obradi uzoraka sa protokom do 200 testova na sat. Automatizovani analizator IMMULITE 2000/2000 XPi omogućava obradu rutinskih i specifičnih imunohemijskih kao i alergijskih testova na jednoj platformi u isto vreme što olakšava rad u laboratoriji.

Prednosti sistema:

 • Jednostavan za rukovanje
 • Senzor detekcije nivoa uzorka i reagensa
 • Intuitivan softver
 • 19“ monitor osetljiv na dodir sa preglednim menijem
 • Predefinisano automatsko održavanje i kontrola kvaliteta (Auto Start)

Tehničke karakteristike

 • Stabilnost reagenasa na analizatoru 90 dana
 • Maksimalni protok 200 analiza na sat
 • Kontinuirano dodavanje novih uzoraka
 • 24 pozicije za reagense
 • Obrada do 200 testova po satu
 • Vreme do rezultata 35 min

Test Meni

Allergy

 • Allergen-Specific IgE 3gAllergy
 • Allergen-Specific IgG
 • Allergen-Specific IgG4
 • ECP
 • IgE, Total

Anemia

 • EPO
 • Ferritin
 • Folate
 • RBC Folate
 • Vitamin B12

Bone Metabolism

 • Osteocalcin
 • Pyrilinks-D

Cardiac

 • CKMB
 • D‐Dimer
 • High‐sensitivity CRP
 • Myoglobin
 • NT‐proBNP
 • Troponin I

Diabetes

 • C-Peptide
 • Insulin
 • Microalbumin

Growth

 • Growth Hormone (hGH)
 • IGF-1
 • IGFBP-3

Inflammation

 • IL‐2R
 • IL-6
 • LBP

Metabolic

 • ACTH
 • Cortisol
 • Homocysteine

Oncology

 • AFP
 • CA 125 (OM-MA)
 • CA 15-3 (BR-MA)
 • CA 19-9 (GI-MA)
 • Calcitonin
 • CEA
 • Free PSA
 • PAP
 • PSA

Other

 • ß2-Microglobulin
 • Gastrin
 • Nicotine Metabolites

Reproductive Endocrinology

 • Androstenedione
 • DHEAS
 • Estradiol
 • Free Beta HCG
 • FSH
 • hCG
 • LH
 • PAPP-A
 • Progesterone
 • Prolactin
 • SHBG
 • Testosterone
 • Unconjugated Estriol

Special ID

 • EBV-EBNA IgG
 • EBV-VCA IgG
 • EBV-VCA IgM
 • H. pylori IgG
 • Syphilis

Therapeutic Drug Monitoring (TDM)

 • Carbamazepine
 • Digitoxin
 • Digoxin
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Theophylline
 • Valproic Acid

Thyroid

 • Anti-TG
 • Anti-TPO
 • Free T3
 • Free T4
 • Intact PTH
 • T Uptake
 • Thyroid Binding Globulin (TBG)
 • Thyroglobulin (Tg)
 • Total T3
 • Total T4
 • TSH, 3rd Generation
 • TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobin)

ToRCH

 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • Herpes I & II IgG
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • Toxoplasma IgG
 • Toxoplasma IgM

Veterinary

 • Canine TLI
 • Canine Total T4
 • Canine TSH
 • Canine FT4

Immulite 1000/2000 test meni

Immulite 1000
Immulite 2000 and IMMULITE 2000 XPi

Allergy

 • AlaTOP Allergy Screen
 • Allergen-Specific IgE 3gAllergy
 • Allergen-Specific IgG
 • Allergen-Specific IgG4
 • ECP
 • IgE, Total

Anemia

 • EPO
 • Ferritin
 • Folate
 • RBC Folate
 • Vitamin B12

Bone Metabolism

 • Osteocalcin
 • Pyrilinks-D

Cardiac

 • CKMB
 • D‐Dimer
 • High‐sensitivity CRP
 • Myoglobin
 • NT‐proBNP
 • Troponin I

Diabetes

 • C-Peptide
 • Insulin
 • Microalbumin

Growth

 • Growth Hormone (hGH)
 • IGF-1
 • IGFBP-3

Inflammation

 • IL‐1β
 • IL‐10
 • IL‐2R
 • IL-6
 • IL-8
 • LBP
 • TNF-α

Metabolic

 • ACTH
 • Cortisol
 • Homocysteine

Oncology

 • AFP
 • CA 125 (OM-MA)
 • CA 15-3 (BR-MA)
 • CA 19-9 (GI-MA)
 • Calcitonin
 • CEA
 • Free PSA
 • PAP
 • PSA
 • PSA, 3rd Generation

Other

 • ß2-Microglobulin
 • Gastrin
 • Nicotine Metabolites

Reproductive Endocrinology

 • Androstenedione
 • DHEAS
 • Estradiol
 • Free Beta HCG
 • FSH
 • hCG
 • LH
 • PAPP-A
 • Progesterone
 • Prolactin
 • SHBG
 • Testosterone
 • Unconjugated Estriol

Special ID

 • EBV-EBNA IgG
 • EBV-VCA IgG
 • EBV-VCA IgM
 • H. pylori IgG
 • Syphilis

Therapeutic Drug Monitoring (TDM)

 • Carbamazepine
 • Digitoxin
 • Digoxin
 • Phenobarbital
 • Phenytoin
 • Theophylline
 • Valproic Acid

Thyroid

 • Anti-TG
 • Anti-TPO
 • Free T3
 • Free T4
 • Intact PTH
 • T Uptake
 • Thyroid Binding Globulin (TBG)
 • Thyroglobulin (Tg)
 • Total T3
 • Total T4
 • TSH, 3rd Generation
 • TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobin)

ToRCH

 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • Herpes I & II IgG
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • Toxoplasma IgG
 • Toxoplasma IgM

Veterinary

 • Canine TLI
 • Canine Total T4
 • Canine TSH
 • Canine FT4

3gAllergy

3gAllergy test meni

Šta je alergija?

Alergija predstavlja prekomernu reakciju imunog sistema na normalno bezopasne supstance iz našeg prirodnog okruženja. Takve materije, koje inače nisu štetne, nazivaju se alergenima. Alergeni mogu da izazovu alergijsku reakciju čak i kada su prisutni u veoma maloj koncentraciji. IMMULITE 3gAllergy testovi predstavljaju novu generaciju visoko osetljivih seroloških testova za merenje veoma niskih koncentracija alergen specifičnih IgE antitela.

Kombinujući visoku specifičnost i osetljivost testova, Immulite 3gAllergy postavlja novi standard za određivanje alergija:

 • Test alergeni u tečnoj fazi veće osetljivosti, specifičnosti i pouzdanosti
 • Alergeni tečne faze identični su za određivanje SPE, SPG, SPG4 antitela
 • Dobijanje kvantitativnih rezultata sa ustanovljenim klasnim sistemom klasifikacije
 • Nizak limit detekcije 0,1 kU/L (testovi treće generacije) omogućava detektovanje veoma niskih koncentracija
 • Odlična korelacija sa kliničkim podacima
 • Stabilnost alergena on-board 90 dana, stabilnost na 2-8˚C do 2 godine