O nama

Pharmabeo

Preduzeće Pharmabeo d.o.o. se bavi prometom medicinskih sredstava na veliko kao i servisiranjem medicinskih aparata i opreme za laboratorijsku dijagnostiku. Pod prometom na veliko obuhvaćeni su uvoz, izvoz, nabavka, skladištenje i distribucija. Sva medicinska sredstva su registrovana u Agenciji za lekove i medicinska sredstva RS.

Pharmabeo d.o.o. u svom portfoliju nudi proizvode vodećih svetskih kompanija u oblasti in vitro laboratorijske dijagnostike kao što su: Siemens Healtineers za proizvodni program Immulite, ORGENTEC Diagnostika, ArcDia, ZenTech, FAN Fischer Analysen Instrumente, Gulf Coast Scientific.

Usluge servisa vrše servisni inženjeri (FSE – field service engineers) sertifikovani od strane proizvođača. Takođe, usluge obuke i stručne podrške obavljaju sertifikovani aplikatori (FAS – field application specialist).

Kako bi osigurali kontinuirano visok kvalitet proizvoda i usluga u poslovanje smo implementirali standarde SRPS ISO 9001:2015 kao i SRPS 13485:2017 jer želimo da budemo kompanija koje će svoju budućnost graditi na zajedničkom zadovoljstvu korisnika naših usluga kao i naših zaposlenih.

Kompanija je prisutna na tržištu Republike Srbije od 1992. godine, a pod ovim imenom poslujemo od 2009. godine.

Glavne delatnosti:

Distribucija opreme, reagenasa i potrošnog materijala

Registracija medicinskih sredstava

Obuka korisnika od strane kvalifikovanih i sertifikovanih stručnih saradnika

Postprodajna korisnička podrška